Ekran Resmi 2016-05-27 01.06.30

Tanıtım Filmi

Kas Otomotiv’de hayaller çok kısa sürede gerçeğe dönüştü. Otomotiv ve enerji sektöründe Türkiye ve dünya devlerine stratejik iş ortağı olarak büyüdü ve gelişti.

KAS Otomotiv, 2004 yılında 150 m2 alanda, 3 ortağın tecrübeleri ile bir fark yaratmak maksadıyla bir araya gelerek başladıkları seyahatin adı oldu. Yaptıkları işlerdeki başarıları müşterilerinin onları yeni ürünleri üretmesinde ki taleplerine dönüştü, bu bağlamda 2012 yılında saç baskı üretimi ve montaj bölümünü kurdular, bu bölümde saç kalıp, saç şekillendirme ve kaynak ile birleştirmeler yapılıyor. Toplamda 6.000 m2’de, Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 140 çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

VİZYONUMUZ
Değişim ve gelişime odaklı, esnek, çevik ve tüm paydaşları için fark yaratarak değer sunan sektöründe fark yaratan bir marka olmak.

MİSYONUMUZ
Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak, esnek yapımızla ve yaratıcı üretim anlayışımızla Otomotiv sektöründe ileri teknolojiyi kullanarak hassas üretim yetkinliğimizle, tüm paydaşlarına odaklanan, sürekli gelişen, topluma ve çevreye duyarlı bir markayız.

DEĞERLERİMİZ

 • Müşteri memnuniyeti odaklıyız
 • Sürekli gelişmek için kaynak yaratırız
 • Açık fikirli ve katılımcıyız
 • Başarmak için takım olarak çalışırız
 • Toplumsal sorumluluklarımızın bilincindeyiz
 • Çalışanlarımıza önem veririz

ETİK DEĞERLERİMİZ
KAS Otomotiv , kurumsal kimliğinin temellerini, etik değerler üzerine kurmuştur. Her türlü davranış, karar ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda yönetiriz. Kas Otomotiv’in etik değerleri aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • İnsan ve insan onuruna saygı: KAS Otomotiv, çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına ve toplumun tüm kesimlerine karşı saygıyı ön planda tutar. KAS Otomotiv olarak her türlü ayrımcılığın karşısındayız ve toplumdaki din,dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kültür gibi her türlü farklılığı bir zenginlik olarak kabul etmekteyiz.
 • Fırsat Eşitliği: Biz toplumun, karşılıklı güven ve adalet duygusunun hakim olduğu bir ortamda huzur içerisinde olabileceği inancındayız. Bu sebeple KAS Otomotiv, herkese eşit davranmaya ve fırsat eşitliği yaratmaya dikkat etmektedir. Çalışanlarımızın din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kültür ya da medeni hal, fiziki engellilik durumlarına bakmaksızın, dürüst ve adil bir şekilde davranır ve herkese eşit fırsat tanırız.
 • Açıklık: “Açık kapı” politikamız çerçevesinde, çalışanlarımızı ve diğer paydaşlarımızı fikir ve görüşlerini açıklamaya, öneri ve şikayetlerini dile getirmeye teşvik ederiz. Firmamız içindeki açıklık, erişilebilirlik ve açık tartışma ortamı bu politikayı desteklemektedir. Çalışanlarımızı zamanında ve doğru olarak bilgilendiririz.
 • Dürüstlük: KAS Otomotiv’ de ilişkiler dürüstlük ilkesine dayalı olarak yürütülür. Çalışanlarımız, diğer kurumlar ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde dürüst davranır, karşılıklı güveni zedeleyecek yaklaşımlardan kaçınır. Çalışanlarımız tarafsız kararlarını ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almaz ve aynı amaçla hediye vermezler.
 • Katılımcılık: Çalışanlarımızın alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımı başarımızın temelini oluşturur. Onların fikirlerine önem verir ve bu amaçla, fikirlerini dile getirebilecekleri her türlü çalışmalara katılımlarını teşvik ederiz.
 • Kaynakların Kullanımı: Çalışanlarımız toplumsal ve çevresel kaynakların kullanımına duyarlıdır. Tüm çalışanlarımız, Doğal Kaynakların tükenebilir kaynaklar olduğunun farkındadır. Bu bilinçle, işyerindeki makine ekipman, yazılım, donanım, bilgi gibi şirket kaynakları ile her türlü Doğal Kaynağın kullanımında israftan kaçınır.
 • Gizlilik: Geliştirdiğimiz hizmetler, fikirler, kavramlar, stratejiler, müşteri ve çalışan bilgileri, KAS Otomotiv mülkiyetindedir. Bu bilgileri korur, usulsüz ya da izinsiz bir şekilde paylaşmayız. Bu nedenle, Kurum dışında paylaşılacak bilgilerin neler olduğu, içerikleri ve kimler tarafından, hangi ortamlarda paylaşılacağı tanımlıdır.
 • Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı: KAS Otomotiv, insan zekasının tecrübe, yetenek ve yaratıcılığının ortaya çıkardığı mal ve hizmetlere, ticari markalara, endüstriyel tasarımlara, bilimsel ve teknolojik buluşlara, kadar uzanan geniş bir yelpaze içindeki tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygılıdır. Bu hakların korunması konusunda ulusal ve uluslararası yasalar ile uyum içinde hareket eder.
 • Yasal Yükümlülükler: KAS Otomotiv, belirlenmiş olan yasal yükümlülüklere bağlı olarak çalışmayı esas alır. Sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile, yasalara uygun hareket etmek, açık ve güvenilir olmak, etik davranmak, hesap verebilirlik bu konudaki temel ilkelerimizdendir. Firmamızın tüm yöneticileri, kayıtların firma ve müşteri ihtiyaçları ile yasal yükümlülüklere uygun olarak tutulmasından, saklanmasından ve usulüne uygun olarak imha edilmesinden sorumlu olduklarını bilirler.
 • Müşterilerimize Karşı Sorumluluklar: KAS Otomotiv olarak, gelecekte ancak müşterilerimiz ile beraber var olacağımızı biliriz. Bu nedenle, müşterilerimizle açık iletişim kurar, bilgi saklamayız. Müşteri mülkiyetine saygı duyarız ve koruruz. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru anlar, firma ve müşteri menfaatlerini gözeterek karşılamamız gerektiğini biliriz.
 • Toplumsal Sorumluluklar: Ülkemizin ve içinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesiyiz. Toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlıyız. Yaşamın ülkemizde ve çevremizde daha iyiye gitmesi bizim için önemlidir ve buna katkıda bulunuruz. Bu katkının uzun dönemde başarımıza ve varlığımıza olan etkisinin bilincindeyiz. Çalışanlarımız, faaliyetlerinde ve toplumsal yaşantılarında toplum ve ülke çıkarlarını gözeterek zaman ve enerjisinin bir bölümünü toplumsal amaçlara yönelik olarak değerlendirir ve KAS Otomotiv Ailesi olarak; Sosyal Sorumluluğumuzu bir borç biliriz.

Genel Müdür
Mehmet Küçükçiftçi