SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

hands-from-healthier-communities

İnsan Hakları
KAS OTOMOTİV çalışanları firmanın kurumsal politikasını ve ulusal insan hakları kural ve düzenlemelerine uygun davranmalı ve bu konuda zaafiyet oluşabilecek aktivitelerin sürekli takipçisi olmalı ve yönetim ile paylaşmalıdır.

Çalışma Koşulları
Çocuk İşçi: KAS OTOMOTİV 15 yaşın altında personeli yasal düzenlemelerle izin verilen çıraklık, eğitim gibi durumlar dışında çalıştırmayacaktır.

Zorla Çalışma: KAS OTOMOTİV zorla çalışma ortamı oluşturmayacak olup fiziksel güç kullanımına dayalı disiplin uygulamaları bulundurmayacaktır.

Taciz ve Ayrımcılık: KAS OTOMOTİV hiçbir şekilde çalışanları arasında cinsiyet, ırk, renk, din, yaş, memleket gibi konulara dayalı ayrımcılık ve taciz davranışlarını tolere etmeyecektir.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği: KAS OTOMOTİV tüm çalışanları için uygulanabilir kural ve yönetmelikler çerçevesinde belirtilmiş sağlık ve güvenlik koşullarını sağlayacaktır.

Çalışma Saatleri: KAS OTOMOTİV yasal çalışma saatlerine uygun bir düzende çalışacaktır.

Rüşvet
Firmanın hiçbir koşulda karşısındaki görevlinin davranışını etkileyecek nitelikte hediye, para vb.. vermesi/ alması kabul edilemez

Çevresel Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
Firma çevreyi ve sağlığı koruyucu bir politika ile proseslerinin çevreye etkisini azaltacak aksiyonlar alacak ve uzun vadede sürüdürülebilir kaynak kullanım stratejisiyle ilerleyecektir.

Sorumluluk ve uygulama
KAS OTOMOTİV tüm çalışmakta olduğu çözüm ortaklarının da bu politakaya uygun çalışmasını teşvik edecek ve bu doğrultuda yaptırımlar uygulayacaktır.

Tüm firma çalışanları bu politikaya aykırı bir davranış tespit ettiklerinde firma yönetimine bilgi vermelidir. Bu iletişim info@kasotomotiv.com.tr adresine yazılı olarak yapılması ile direk üst yönetime yapılabilir.

Genel Müdür
Mehmet KÜÇÜKÇİFTÇİ